Hopp til hovedinnhold

Vegfinans utsteder første grønne obligasjon!

Vegfinans AS har gjennom datterselskapet Vegfinans Viken AS, utstedt selskapets aller første grønne obligasjon.

Første lån under grønt rammeverk

Obligasjonslånet er utstedt under det nylig etablerte grønne rammeverket. Rammeverket er utarbeidet i tett samarbeid med Handelsbanken og omfatter prosjekter i Bypakke Nedre Glomma, Bypakke Grenland og prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta.

Formålet med dette rammeverket er å gi Vegfinans og dets datterselskaper et strukturert og transparent rammeverk for finansiering. Dette omfatter prosjekter med miljøvennlige aktiviteter, som tilrettelegger for gående, syklende, og effektiv kollektivtransport.

Rammeverket oppnådde en mørkegrønn klassifisering fra S&P Global Ratings, og obligasjonsutstedelsen fikk stor investorinteresse med endelig prising av en 4-års obligasjon på NIBOR+52 basispunkter.

Midlene vil bli brukt til finansiering og refinansiering av prosjekter i Bypakke Nedre Glomma, som er en felles bypakke for Fredrikstad og Sarpsborg.

Vegfinans ønsker å benytte dette grønne rammeverket til flere obligasjonsutstedelser i tiden som kommer.

Vegfinans vil derfor takke Handelsbanken Capital Markets for et utmerket samarbeid med strukturering av det grønne rammeverket og tilrettelegging av obligasjonen.