Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
 1. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 1 - Elstrømbrua
  Takst utenom rushperiode (lett/tung): 17 / 27
  Takst i rushperiode (lett/tung): 23 / 38
 2. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 2 - Klostergata
  Takst utenom rushperiode (lett/tung): 17 / 27
  Takst i rushperiode (lett/tung): 23 / 38
 3. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 3 - Hesselbergsgate
  Takst utenom rushperiode (lett/tung): 17 / 27
  Takst i rushperiode (lett/tung): 23 / 38
 4. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 4 -Menstadbrua
  Takst utenom rushperiode (lett/tung): 17 / 27
  Takst i rushperiode (lett/tung): 23 / 38
 5. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 5 - Borgestadalleen
  Takst utenom rushperiode (lett/tung): 17 / 27
  Takst i rushperiode (lett/tung): 23 / 38
 6. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 6 - Borgestad kirke
  Takst utenom rushperiode (lett/tung): 17 / 27
  Takst i rushperiode (lett/tung): 23 / 38
 7. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 7 - Sannivegen
  Takst utenom rushperiode (lett/tung): 17 / 27
  Takst i rushperiode (lett/tung): 23 / 38
 8. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 8 - Lensmannsdalen
  Takst utenom rushperiode (lett/tung): 17 / 27
  Takst i rushperiode (lett/tung): 23 / 38
 9. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 9 - Bjørntvedtvegen
  Takst utenom rushperiode (lett/tung): 17 / 27
  Takst i rushperiode (lett/tung): 23 / 38
 10. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 10 - Vallermyrene
  Takst utenom rushperiode (lett/tung): 17 / 27
  Takst i rushperiode (lett/tung): 23 / 38
 11. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 11 - Deichmannsgate
  Takst utenom rushperiode (lett/tung): 17 / 27
  Takst i rushperiode (lett/tung): 23 / 38
 12. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 12 - Herøyavegen
  Takst utenom rushperiode (lett/tung): 17 / 27
  Takst i rushperiode (lett/tung): 23 / 38
 13. Bypakke Grenland
  Bomstasjon: 13 - Fjordgata
  Takst utenom rushperiode (lett/tung): 17 / 27
  Takst i rushperiode (lett/tung): 23 / 38
 14. Bypakke Nedre Glomma
  Bomstasjon: Værstebroa
  Takst (lett/tung): 30 / 60
 15. Bypakke Nedre Glomma
  Bomstasjon: Kråkerøybrua
  Takst (lett/tung): 30 / 60
 16. Bypakke Nedre Glomma
  Bomstasjon: Rv. 110 Seut
  Takst (lett/tung): 30 / 60
 17. Bypakke Nedre Glomma
  Bomstasjon: Rv. 110 Fredrikstadbrua
  Takst (lett/tung): 30 / 60
 18. Bypakke Nedre Glomma
  Bomstasjon: Fv. 381 Veumveien
  Takst (lett/tung): 30 / 60
 19. Bypakke Nedre Glomma
  Bomstasjon: Fv. 109 Råbekken
  Takst (lett/tung): 30 / 60
 20. Bypakke Nedre Glomma
  Bomstasjon: Dikeveien
  Takst (lett/tung): 30 / 60
 21. Bypakke Nedre Glomma
  Bomstasjon: Evjebekkveien
  Takst (lett/tung): 30 / 60
 22. E134 Buskerud
  Bomstasjon: E134 Damåsen
  Takst (lett/tung): 38 / 93
 23. E134 Buskerud
  Bomstasjon: Fv. 286 Damåsen
  Takst (lett/tung): 38 / 93
 24. E134 Buskerud
  Bomstasjon: E134 Kongsberg/Notodden grense
  Takst (lett/tung): 38 / 93
 25. E16 Kongsvingervegen
  Bomstasjon: E16 Nybakk
  Innkreving avsluttet 27. mars 2017
 26. E16 Kongsvingervegen
  Bomstasjon: Fv. 450 Nybakk
  Innkreving avsluttet 27. mars 2017
 27. E16 Kongsvingervegen
  Bomstasjon: E16 Åsum
  Takst (lett/tung): 33 / 55
 28. E16 Kongsvingervegen
  Bomstasjon: Fv. 175 Åsum
  Takst (lett/tung): 17 / 28
 29. E16 Kongsvingervegen
  Bomstasjon: Fv. 250 Fulu
  Takst (lett/tung): 17 / 28
 30. E16 Oppland
  Bomstasjon: E16 Koparvike
  Innkreving avsluttet 29. oktober 2019
  Norway
 31. E16 Oppland
  Bomstasjon: E16 Bangskleive / Bangskleive sideveg
  Takst (lett/tung): 54 / 134
 32. E18 Telemark
  Bomstasjon: E18 Stillinga
  Takst (lett/tung):
 33. E18 Vestfold
  Bomstasjon: Skinmo
  Takst (lett/tung): 10 / 16
 34. E18 Vestfold
  Bomstasjon: Sky
  Takst (lett/tung): 13 / 21
 35. E18 Vestfold
  Bomstasjon: Gulli
  Takst (lett/tung): 5 / 9
 36. E18 Vestfold
  Bomstasjon: Ramsum
  Takst (lett/tung): 12 / 20
 37. E18 Vestfold
  Bomstasjon: Fokserød
  Takst (lett/tung): 7 / 11
 38. E18 Vestfold
  Bomstasjon: Natvall
  Takst (lett/tung): 8 / 12
 39. E18 Vestfold
  Bomstasjon: Bommestad
  Takst (lett/tung): 8 / 13
 40. E6 Gardermoen - Moelv
  Bomstasjon: Dal - Boksrud
  Takst (lett/tung): 21 / 33
 41. E6 Gardermoen - Moelv
  Bomstasjon: Boksrud - Minnesund
  Takst (lett/tung): 16 / 26
 42. E6 Gardermoen - Moelv
  Bomstasjon: Skaberud - Kolomoen
  Takst (lett/tung): 24 / 41
 43. E6 Gardermoen - Moelv
  Bomstasjon: Minnesund - Hedmark grense
  Takst (lett/tung): 22 / 35
 44. E6 Gardermoen - Moelv
  Bomstasjon: Akershus grense - Skaberud
  Takst (lett/tung): 22 / 37
 45. E6 Gardermoen - Moelv
  Bomstasjon: E6 Jønsberg
  Takst (lett/tung): 24 / 48
 46. E6 Gardermoen - Moelv
  Bomstasjon: E6 Vien
  Takst (lett/tung): 19 / 38
 47. E6 Gardermoen - Moelv
  Bomstasjon: E6 Bergshøgda
  Takst (lett/tung): 19 / 38
 48. E6 Gardermoen - Moelv
  Bomstasjon: Fv. 184 Snarud
  Innkreving avsluttet 23. desember 2020
 49. E6 Gardermoen - Moelv
  Bomstasjon: Fv. 184 Bergshøgda
  Innkreving avsluttet 23. desember 2020
 50. E6 Gardermoen - Moelv
  Bomstasjon: E6 Økelsrud
  Takst (lett/tung): 19 / 38
 51. E6 Gardermoen – Moelv
  Bomstasjon: Hovinmoen - Dal
  Takst (lett/tung): 21 / 33
 52. E6 Oppland
  Bomstasjon: E6 Tingberg
  Takst (lett/tung): 24 / 40
 53. E6 Oppland
  Bomstasjon: Fv. 312 Skarsmoen
  Innkreving avsluttet 18. januar 2021
 54. E6 Ringebu-Otta
  Bomstasjon: E6 Odenrud
  Takst (lett/tung): 33 / 66
  Norway
 55. E6 Ringebu-Otta
  Bomstasjon: E6 Hardvollsmorka
  Takst (lett/tung): 22 / 44
  Norway
 56. E6 Ringebu-Otta
  Bomstasjon: E6 Teigkampen
  Takst (lett/tung): 30 / 60
  Norway
 57. E6 Ringebu-Otta
  Bomstasjon: E6 Bjørkerusten
  Takst (lett/tung): 15 / 30
  Norway
 58. E6 Ringebu-Otta
  Bomstasjon: Fv. 2522 Hesteskobakken
  Takst (lett/tung): 16 / 32
  Norway
 59. E6 Ringebu-Otta
  Bomstasjon: Fv. 2522 Moastugu
  Takst (lett/tung): 11 / 22
  Norway
 60. Fv. 311 Presterødbakken
  Bomstasjon: Fv. 311 Presterødbakken
  Innkreving avsluttet 1. juli 2021
  Norway
 61. Fv33 Oppland
  Bomstasjon: Fv. 33 Langsletta
  Innkreving avsluttet 29.06.2020
 62. Fv33 Oppland
  Bomstasjon: Fv. 33 Vesle Øyangen
  Takst (lett/tung): 21 / 42
 63. Fv34 Oppland
  Bomstasjon: Grime
  Innkreving avsluttet 1. juli 2021
 64. Gausdalsvegen
  Bomstasjon: Fv. 255 Fåberg
  Innkreving avsluttet 1. juli 2021
 65. Gausdalsvegen
  Bomstasjon: Fv. 315 Jørstadmoen
  Innkreving avsluttet 1. juli 2021
 66. Hallingporten
  Bomstasjon: Rv. 7 Brekkebygda
  Takst (lett/tung): 78 / 157
  Norway
 67. Oslofjordtunnelen
  Bomstasjon: Måna
  Innkreving avsluttet 31. august kl. 07:00
 68. Rv3 og Rv25 Hamar-Elverum
  Bomstasjon: Rv. 3/25 Ny veg
  Takst (lett/tung): 43 / 86
 69. Rv36 Telemark
  Bomstasjon: Rv. 36 Ullevik
  Takst (lett/tung): 28 / 70
  Norway
 70. Rv36 Telemark
  Bomstasjon: Rv. 36 Stodi
  Takst (lett/tung): 22 / 66
  Norway
 71. Rv4 Oppland
  Bomstasjon: Rv. 4 Dynna
  Takst (lett/tung): 43 / 71
 72. Rv4 Oppland
  Bomstasjon: Fv. 16 Dynna
  Takst (lett/tung): 43 / 71
 73. Østfold Bompengeselskap
  Bomstasjon: E6 Raukerud
  Innkreving avsluttet 14. mai 2021
 74. Østfold Bompengeselskap
  Bomstasjon: Fv. 311 Kambo
  Innkreving avsluttet 14. mai 2021
 75. Østfold Bompengeselskap
  Bomstasjon: Fv. 128 Slitu
  Innkreving avsluttet 14. juni 2021
 76. Østfold Bompengeselskap
  Bomstasjon: Fv. 128 Fossum
  Innkreving avsluttet 14. juni 2021
 77. Østfold Bompengeselskap
  Bomstasjon: E18 Brennemoen
  Innkreving avsluttet 14. juni 2021
 78. Østfold Bompengeselskap
  Bomstasjon: E18 Dalen
  Innkreving avsluttet 14. juni 2021
 79. Østfold Bompengeselskap
  Bomstasjon: E18 Ramstad
  Innkreving avsluttet 1. juli 2021
 80. Østfold Bompengeselskap
  Bomstasjon: E18 Elvestad vest
  Innkreving avsluttet 1. juli 2021
 81. Østfold Bompengeselskap
  Bomstasjon: Fv. 128 Elvestad vest
  Innkreving avsluttet 1. juli 2021
 82. Østfold Bompengeselskap
  Bomstasjon: E18 Ørje øst
  Innkreving avsluttet 1. juli 2021
Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans E6 Oppland AS står for delfinansieringen av utbyggingen av E6 mellom Øyer og Tretten. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert