Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Takster

Takster fra 20. mai 2022 klokka 12

Vegfinans E6 Oppland

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

  Fullpris Med avtale Fullpris og avtale
E6 Tingberg 27 21,60 45

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg samt personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig brikke og avtale.

Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig brikke og avtale.

Takster til 20. mai klokka 12

Vegfinans E6 Oppland

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

  Fullpris Med avtale Fullpris og avtale
E6 Tingberg 24 19,20 40

Innkreving i bomstasjon på sidevegen fv. 312 Skarsmoen ble avsluttet 18. januar 2021 kl. 12:00.

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg samt personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig brikke og avtale.

Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kilo med unntak av biler som registrert i kjøretøykategori "M1" i Autosys.

Passeringstak

For alle lette kjøretøy med gyldig AutoPASS-avtale gjelder det et månedlig passeringstak på 40 passeringer. Månedstaket ved bomstasjonene tilknyttet Vegfinans E6 Oppland fungerer slik at i løpet av en kalendermåned må kunder med gyldig AutoPASS-brikke kun betale for opptil 40 passeringer pr. kjøretøy pr. måned for lette kjøretøy. Man kan følge med på antallet passeringer i måneden gjennom «min side» der man kan se passeringer for en gitt måned pr. kjøretøy.

Bompengeselskapenes faktureringsperioder sammenfaller sjeldent med månedsslutt, og det kan i enkelte tilfeller komme inn passeringer sent som en følge av at brikken ikke ble lest ved passering. Fakturaen inneholder alle passeringer som man må betale for frem til fakturaen blir sendt ut, fakturaen kan derfor inneholde passeringer for mer enn en måned.

Siden fakturaen kan inneholde passeringer fra flere måneder kan man oppleve at man på en faktura må betale for mer enn 40 passeringer, men det vil uansett aldri være mer enn 40 passeringer pr. kjøretøy pr. kalendermåned som skal betales.

Timesregel

For alle kjøretøy med gyldig AutoPASS-avtale gjelder en times-regel. Det vil si en maksbelastning på én passering pr. time. Dette gjelder kun innenfor bomstasjonene i dette utbyggingsprosjektet.

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans E6 Oppland AS står for delfinansieringen av utbyggingen av E6 mellom Øyer og Tretten. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert